Eesti Evangeelne
Luterlik Kirik


Välis-Eesti Piiskopkond

ROOTSI PRAOSTKOND

Praost Ingo Tiit Jaagu
telefon: (00 46) 8 93 29 58,
(00 46) 709 60 4647
e-post: ingo.tiit@comhem.se

Abipraost Jaak ReesaluUUDISED JA TEATED »

ALBUM »


KOGUDUSED

Eskilstuna

Göteborgi ja Lääne-Rootsi

Norrköpingi

Stockholmi

Uppsala
L 23.03 kl 18.00 KONTSERT-PALVUS JAKOBI KIRIKUS »
P 24.03 kl 11.00 JUMALATEENISTUS STOCKHOLMIS »
P 24.03 kl 11.00 JUMALATEENISTUS STOCKHOLMIS »